zhaozengbin

zhaozengbin

本人,一介草民,世之俗子。有姓无字,有名无号,生于乙丑,卒年难料。幼踯躅于颜神,壮求学于日照,今混迹于北平。潦倒卅载,一事无成。堂上糟糠妻,膝下垂髫子。陋室光华淡,怡然亦可居。囊中常羞涩,未尝断油米。
平生散漫,随遇而安。不钻营,少智谋。无大志,不远虑。喜交友,好酒肉。偶读诗书,不求甚解。少时轻狂,而立迂腐。学业不精,事业不成。武不能跨马定邦,文不能提笔安民。庸庸世上过客,懒懒性情中人。